Privacy verklaring

Laatste update: 22 februari 2024

Stichting The Nova Foundation, gevestigd aan de Pastoorsacker 82, 1965SB Heemskerk, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92211488 (hierna te noemen: “de Stichting”), hecht groot belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, en websitebezoekers. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
De Stichting verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

  • Een donatie doet;
  • Vrijwilliger wordt;
  • Contact met ons opneemt via de website, per e-mail of op andere wijzen;
  • Deelneemt aan onze evenementen en activiteiten.

De gegevens die wij verzamelen kunnen onder meer omvatten: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsinformatie en andere informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten.

Doeleinden van gegevensverwerking
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw donaties en het beheren van de relatie met u als donateur;
  • Het organiseren van evenementen en activiteiten;
  • Het versturen van updates en informatie over onze projecten, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thenovafoundation.nl.

Contactgegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

  • E-mail: info@thenovafoundation.nl
  • Adres: Pastoorsacker 82, 1965SB Heemskerk, Nederland

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie wordt altijd gepubliceerd op onze website. Wij raden u aan om regelmatig onze privacy

Houd Nova in de gaten!

The Nova Foundation

Steun Nova

© 2024 · The Nova Foundation · Alle rechten voorbehouden

Duurzaam ontwikkeld door NOSA