Beleidsplan

Beleidsplan 2024-2027

Naam Stichting: The Nova Foundation

RSIN Nummer: 865935919

KvK: 92211488

ReferentieL Beleidsplan-2024-2027

Status: Definitief

Auteur(s): Kevin Pichel, Robin Pichel, Prasant Sadal

 

Inleiding

In 2023 werd de The Nova Foundation opgericht.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2024 – januari 2027. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode. 

Visie en Missie

2.1 Visie

Onze visie is een wereld waarin geen enkel kind dat getroffen is door neuroblastoom wordt belemmerd door financiële beperkingen om toegang te krijgen tot levensreddende medische behandelingen en vaccinaties. We dromen van een toekomst waarin elk kind met neuroblastoom de kans krijgt op een gezond en gelukkig leven, met de zekerheid van de best mogelijke zorg en preventieve gezondheidsmaatregelen. Wij zetten ons in voor het verwezenlijken van deze visie door financiële hulp en steun te bieden aan ouders en gezinnen, zodat zij zich kunnen richten op de gezondheid en het welzijn van hun kinderen. Daarnaast streven we ernaar om bewustzijn en begrip te vergroten over neuroblastoom en de impact ervan op gezinnen, en om de financiering van essentiële vaccinaties te garanderen. Samen werken we aan een wereld waarin hoop en gezondheid de overhand hebben, en waar elk kind de kans heeft om te gedijen en te bloeien.

2.2. Missie

Ons voornaamste doel is om financiële ondersteuning te bieden aan ouders en gezinnen van kinderen met neuroblastoom, specifiek gericht op het dekken van medische kosten en het verstrekken van passende vaccinaties. Tegen 2027 streven we ernaar om minstens tientallen gezinnen te voorzien van financiële hulp voor de medische behandeling en vaccinaties die verband houden met neuroblastoom. Daarnaast willen we 200.000 aan financiële middelen toewijzen voor deze doeleinden. Hiermee beogen we de toegankelijkheid van essentiële medische zorg en preventieve maatregelen te vergroten, waardoor we de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen met neuroblastoom verbeteren.


Ambities

3.1 Projecten

In de komende drie jaar gaan wij zoveel mogelijk ouders van kinderen met een neuroblastoom helpen met de medische kosten van niet vergoede medicijnen of andere producten om het kwaliteit van leven te verbeteren. Daarnaast stichtingen zoals villa Joep, Kika en het Ronald McDonald’s huis financieren, zodat zij nog meer mensen kunnen helpen.

3.2 Verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website. Daarnaast gaan wij doormiddel van sociale media onze transparantie nog duidelijker maken en zien de donateurs waar hun geld daadwerkelijk naar toe gaat. In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld. 

3.3 Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

  • Een crowdfunding-actie starten.
 • Privé donaties. 
 • Vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven, 
 • Sponsorovereenkomsten afsluiten.
 • Investeringen.Sterkten en zwakten (of Kansen & Bedreigingen)

Kansen:

Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat er genoeg mensen zijn die willen helpen, maar niet weten hoe. Wij bieden ze een manier om te helpen.

Bedreigingen:

Bedreiging 1: Financiële Onzekerheid

Oplossing: Diversifieer financieringsbronnen door verschillende fondsenwervingsstrategieën te gebruiken, zoals donaties, subsidies, evenementen, partnerschappen met bedrijven enzovoort. Streef naar langdurige relaties met donoren en moedig herhaalde bijdragen aan.

Bedreiging 2: Concurrentie om Fondsen

Oplossing: Identificeer een niche of unieke aanpak om je te onderscheiden van andere liefdadigheidsorganisaties. Ontwikkel een krachtige boodschap die de impact van je werk benadrukt om donateurs aan te trekken.

Bedreiging 3: Veranderend Gezondheidszorg Landschap

Oplossing: Blijf op de hoogte van veranderingen in de gezondheidszorg en pas je programma’s aan om tegemoet te komen aan de behoeften van gezinnen in een veranderend landschap.

Bedreiging 4: Afhankelijkheid van Donaties

Oplossing: Ontwikkel een financieel duurzaamheidsplan dat de afhankelijkheid van donaties vermindert. Dit kan onder meer het opzetten van een reservefonds, het verkennen van investeringsmogelijkheden en het opzetten van terugkerende donatieprogramma’s omvatten.

Bedreiging 5: Operationele Kosten

Oplossing: Beheers de operationele kosten door efficiënte bedrijfsvoering en administratie. Zorg ervoor dat de meeste middelen naar programma’s gaan.

Bedreiging 6: Gebrek aan Bewustzijn

Oplossing: Voer bewustmakingscampagnes uit om zowel neuroblastoom als de inspanningen van de stichting onder de aandacht te brengen. Maak gebruik van sociale media.

Bedreiging 7: Risico van Fraude

Oplossing: Implementeer strikte financiële controles en bestuurlijke maatregelen om fraude te voorkomen. Stel ethische gedragscodes op en zorg voor transparantie in financiële zaken.


Strategisch stappenplan

Fondsenwerving

 1. Bestuurder A. zal zich de komende drie jaar gaan richten op de inzet van sociale media ten behoeve van onze fondsenwerving. In het jaar 2024 zal hij een cursus crowdfunding volgen en een cursus Fondsenwerving.
 2. Ook zal er gebruik gemaakt worden van de (gratis) webinars die Nederland Filantropieland (NLFL) op regelmaat aanbiedt.
 3. Bestuurder A.B.C. zullen via connecties ook zoveel mogelijk mondreclame maken.

Bestuurlijke zaken

Alle andere projectreizen van bestuurders zijn onbezoldigd. 

Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.


Slot

Kernwaarden

Kernwaarden van onze stichting zijn:

 • Empathie: We tonen begrip en medeleven voor de uitdagingen waarmee gezinnen te maken hebben die getroffen zijn door neuroblastoom en streven ernaar hen te ondersteunen in hun reis.
 • Toewijding: We zijn toegewijd aan het verbeteren van de levens van kinderen die getroffen zijn door neuroblastoom en hun families door financiële steun en middelen te bieden.
 • Samenwerking: We geloven in de kracht van samenwerking en streven naar partnerschappen met andere organisaties, medische professionals en gemeenschappen om gezamenlijk een positieve impact te creëren.
 • Transparantie: We zijn open en eerlijk in onze operaties en financiële verantwoording, zodat donoren en gezinnen vertrouwen hebben in onze inspanningen.
 • Compassie: We behandelen elk gezin met neuroblastoom met respect, begrip en vriendelijkheid, en we zetten ons in om hun last te verlichten.
 • Innovatie: We streven naar innovatieve benaderingen en oplossingen om de levenskwaliteit van getroffen kinderen en hun families te verbeteren en de zoektocht naar behandelingen te ondersteunen.
 • Inclusiviteit: We verwelkomen diversiteit en zetten ons in voor het bereiken van alle gezinnen die onze hulp nodig hebben, ongeacht hun achtergrond of situatie.
 • Verantwoordelijkheid: We nemen onze verantwoordelijkheid serieus en zorgen ervoor dat donaties en middelen op verantwoorde wijze worden beheerd en besteed ten behoeve van de missie van de stichting.

Houd Nova in de gaten!

The Nova Foundation

Steun Nova

© 2024 · The Nova Foundation · Alle rechten voorbehouden

Duurzaam ontwikkeld door NOSA